Satın Alım

VİTALİS SATIN ALIM YÖNETİMİ YAZILIMI

Firmalara Sağladığı Katma Değer

Firmaların Gider ve Yatırım Bütçelerinin hazırlanmasına olanak veren,
Satın Alım Siparişlerinin Gider Bütçesi ve Yatırım Bütçesi ile uygunluğunu kontrol eden,
Onay Mekanizması ile Satın Alım sürecini kolaylaştıran, özel ihtiyaçlara yanıt verebilecek kadar parametrik, İşletmelerin muhasebe sistemi ile entegre çalışabilen, kullandığı veri tabanı teknolojisi ile güvenli, uyarlaması kolay, hazır bir sistem olması nedeniyle proje maliyeti düşük,
Satın Alım Yönetimi Yazılımıdır.

Harcamaların Kontrol Altına Alınması

Onay Mekanizması ile Satın Alım Sipariş taleplerinin, Gider ve Yatırım Bütçesine uygunluğunun kontrol olanağı bütçe dışı harcamaların kontrol altına alınmasını sağlar.
Gider ve Yatırım harcamalarının miktar ve fiyat sapmalarının her daim izlenebilmesine olanak vermesi sapmalara karşı erken önlem alınmasına neden olur.

Satım Alım Süreçlerinin Kolay Hale Getirir

Tedarikçilerden alınan tekliflerin fiyat mukayeselerinin ve sipariş onaylarının ortak veri tabanı üzerinde yönetilebilmesi ve takibi olanağı iş akışını kolaylaştırır ve personelin zaman maliyetini azaltır.
Departman yöneticilerinin kendi hazırladığı gider ve yatırım bütçelerinden sorumlu tutulması bütçe sisteminin inandırıcılığını artırır. Harcama kültürünün tabana yayılması şirket yönetiminin kurumsallaşmasına ve şirket içi iletişimin artmasına neden olur.

Etkin Veri Tabanı Analizi ve Raporlama Olanağı

Geçmiş yılların gider, tedarikçi, fiyat bilgilerinin aynı veri tabanında izlenebilmesi ve Farklı Senaryoların yaratılabilmesi stratejik kararların niteliğini artırır.