ULUSLARARASI TİCARETTE RİSK VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

EĞİTİMİN AMACI VE KİMLER KATILMALI

Dış Ticaret alanında uygulama aşamalarında izlenen yolları öğrenmek kariyerini bu doğrultuda profesyonelce şekillendirmek isteyen dış ticaret bölümü çalışanları ve yöneticileri, bulunduğu şirkette dış ticaret üzerine kendini geliştirmek isteyenler, yeni bir meslek edinmek isteyenler, uluslararası ilişkiler ve dış ticaret bölümünde okuyan veya yeni mezun öğrenciler, İthalat ve İhracat potansiyelini artırmak isteyen firma yöneticileri bu eğitime katılabilir.

Dış Ticaret alanında öyle inanılmaz gelişmeler ve değişiklikler ortaya çıktı ki pek çok kavram ve işlem ortadan kalktı, yerine yenileri geldi. Hiç kuşku yok ki çok uzun olmayacak süreçte bu kavramlarda değişecektir. Bu sürekli değişim bir yandan olumlu etkiler bırakırken diğer yandan da ciddi bilgi kirliliği, sermayenin uluslar üstü dolaşımı sonucu devletlerin ve milletlerin fakirleşmesi, güven kirliliği gibi maliyetleri de ortaya çıkmaktadır.
Dünyadaki değişimden Gümrük Birliği sonrasında ülkemiz dünyadaki diğer ülkelerden daha da fazla etkilenmeye başlamıştır. Globalleşme, Avrupa Birliği, İç Pazar daralması gibi nedenlerle artık ithalat ve ihracat işlemlerini bilen elemanlara ihtiyaç son hızla artarken bu konuda yetişmiş eleman sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır.

İŞLENECEK KONU BAŞLIKLARI

 • 1.1 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE RİSK FAKTÖRÜ
 • 1.2 ULUSLARARASI TİCARETTE BANKALARARASI ÖDEME YÖNTEMLERİ

 • Peşin Ödeme
 • Mal Mukabili Ödeme
 • Vesaik Mukabili Ödeme
 • Kabul Kredili Ödeme

 • 2.AKREDİTİFLİ ÖDEME(LETTER OF CREDİT-DOCUMENTRY CREDİT)
 • 2.1 AKREDİTİFLERDE İŞ AKIŞI
 • 2.2 AKREDİTİF TÜRLERİ

 • Akreditifli Ödeme
 • Akreditif de Taraflar
 • Akreditif Çeşitleri
 • Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı,
 • Akreditif de Karşılaşılan Riskler, Rezerv Koşulları
 • Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)
 • Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi
 • Transferable, Back To Back Akreditifler
 • Stand By Akreditifler