Ticari Mal

Vitalis Budget içinde yer alan tüm modüller birbirleriyle entegre çalıştığı için Satış Miktarlarının güncellenmesi sonrası, Vitalis Budget, satış miktarları, emniyet stoku, parti alım büyüklüğü ve temin süresini dikkate alarak Ticari Mal Miktarsal Bütçesini Raporlar.

Ticari Mal Miktarsal hareketler hesaplandıktan sonra Vitalis Budget, alım fiyatları ve dönem başı stok maliyetleri dikkate alınarak Ticari Mal Maliyet Bütçesi hesaplanır.

Ticari Mal Tutarsal hareketler hesaplandıktan sonra, KDV oranları, alım vadeleri, kurlar dikkate alınarak Vitalis Budget tarafından Ticari Mal Finansal Tablolar hesaplanır.

Hesaplanan maliyet ve finansal bilgiler Sonuç Finansal Tablolar ile ilişkilendirilir.