ŞİRKET DEĞERLEME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI VE KİMLER KATILMALI

Muhasebe ve Finans Yöneticileri • Bütçe Yönetimi Sorumluları • Finansal Raporlama Çalışanları • Yönetim Muhasebesi Sorumluları 

Firmanızın  sermayesi, sabit kıymetleri, borçları, cirosu, karı vardır. Bunların hepsi, mali  sisteminizde  rakamsal olarak görünse de, bir şirketin değeri bir bakışta öngörülemez. Şirketin ortakları için en önemli rakam şirketin değeridir.

Şirketinizin ve Hisselerinizin Değerini Bilmek İster misiniz?

İŞLENECEK KONU BAŞLIKLARI

Temel Fi̇nansal Tablolar

 • Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit Akış Tablosu, Fon Akım Tablosu
 • Likitide Oranları, Mali Yapı Oranları, Faaliyet Oranları, Karlılık Oranları

Şi̇rket Değerleme Ve Başlıca Değer Kavramları

 • Değerleme Amaçları Ve Değerlemeyi Etkileyen Faktörler
 • Nominal Değer, Defter Değeri, Tasfiye Değeri, Gerçek Değer, Piyasa Değeri,
 • İşleyen Teşebbüs Değeri

Değerleme Yöntemleri̇

İndi̇rgenmi̇ş Naki̇t Akimları

 • Nakit Akımlarının Belirlenmesi
 • Nakit Akımları Tahmin Süresi
 • Nakit Akımlarının Bugünkü Değerinin Bulunması
 • Nakit Akımlarının İskonto Oranının Belirlenmesi
 • Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli
 • Riskin Tanımı ve Risk Türleri
 • Arbitraj Fiyatlama Modeli
 • Borç Maliyeti

Karşılaştırmalı Çarpanlar Analizi

 • Fiyat Kazanç Oranı
 • Fiyat Nakit Oranı
 • Fiyat Satış Oranı
 • Piyasa Değeri/ Defter Değeri
 • Müşteri Başına Piyasa Değeri
 • Piyasa Değeri / Üretim Kapasitesi
 • Firma Değeri / Satışlar
 • Firma Değeri / F.V.Ö.K
 • Fiyat Kazanç Oranı / Beklenen Büyüme Oranı
 • Karşılaştırmalı Çarpanları Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Net Akti̇f Değeri̇ Yöntemi̇

Değerleme Yöntemleri̇ İle İlgi̇li̇ Örnek Olaylar

Değerleme Yöntemleri̇ni̇n Genel Değerlendi̇rmesi̇ Ve Sonuç