Gider Bütçesi

Gider Merkezi veya Faaliyet Merkezleri bazında hesap planı dikkate alınarak gider tutar var ise miktar bilgilerinin izlenebildiği modüldür.

Gider tutarlarına bağlı olarak ödeme vadesi, KDV oranları, Para Birimleri dikkate alınarak Finansal bilgiler hesaplanır. Finansal Tablolara bilgi aktarılır.

Vitalis Budget,’ın Sabit Giderler harici, Genel Üretim (GÜG),Yönetim, Satış Giderleri bütçesi hazırlanırken ESNEK BÜTÇELEME modeli uygulamaya uygun alt yapısı mevcuttur.

Ortak Masraflar gider veya faaliyet merkezlerine sistemde tanımlanan parametreler dikkate alınarak dağıtılabilir.

Gider kalemleri bazında giderin yapısı incelenerek faaliyet hacmi ile gider arasında gider fonksiyonları yaratılabilmesi durumunda faaliyet hacmine bağlantılı olarak GİDER BÜTÇESİ sistem tarafından otomatik olarak güncellenebilir.