Günümüzde üretim ve bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesi, sınırların ortadan kalkması ile meydana gelen sermaye hareketleri ve rekabetin artmasıyla birlikte şirket yönetimleri çok fazla sayıda alternatif strateji üretmek zorundadır.

Şirketler, şirket bünyesinde yer alan yönetsel ve işlevsel birimlerin stratejik karar alma süreçlerini kolaylaştırmak, stratejik kararların etkinliğini ve ekonomikliğini artırmak için Finans Karar Destek Sistemine ihtiyaç duyarlar.

Maliyet Yönetimi

AŞAĞIDAKİ SORULARIN YANITINI VERMEK ISTIYORSANIZ ARAYIN FİNANS KARAR DESTEK SİSTEMİNİZİ KURALIM

  • Finans Karar Destek Sisteminizi kurmak istiyor musunuz?
  • Finans Karar Destek Sisteminden organizasyon içinde yer alan tüm departmanlarınız etkin bir şekilde faydalanabiliyor mu?
  • Şirket değerinizi maksimize etmeye çalışırken katlanabileceğiniz ve katlanamayacağınız riskleri gözönüne alıyor musunuz?
  • İşletmenizi daha iyi yönetebilmeniz için Finansal Oranlar Analizi, karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde yöntemi ile analiz ve trend analizlerinden yeterince faydalanıyor musunuz?
  • İşletme Sermayesi yönetimine gereken önemi veriyor musunuz?
  • Şirketinizin Sermaye Bileşimini tespit ederken risk ve geliri arasındaki dengenin varolmasına dikkat ediyor musunuz?
  • Finansal Planlama teknikleri ile kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarınızı sağlıklı bir şekilde tespit edebiliyor musunuz?