Vitalis Budget

Vitalis Budget ile Stratejilerinizi Test Edebilirsiniz

Farklı sektör ve ölçekteki firmalara çağdaş ve uluslar arası kriterlere uygun Finans Karar Destek çözümleri sunan Vitalis Danışmanlık tarafından geliştirilen Vitalis Budget, İşletmelerin bütçelemeye ayırdıkları zamanı kısaltan, özel ihtiyaçlara yanıt verebilecek kadar parametrik, işletmelerin muhasebe sistemi ile entegre çalışabilen, kullandığı veri tabanı teknolojisi ile güvenli, uyarlaması kolay, hazır bir sistem olması nedeniyle proje maliyeti düşük, etkin bir stratejik planlama ve raporlama yazılımıdır.

Stratejilerinizi Sınayın

Değişik varsayımların, Bütçelenmiş Bilançoya, Gelir-Gider Bütçesine ve Nakit Bütçesine etkisi zaman harcamadan senaryo bazında izlenebilir.
Bütçe dönemlerinde, farklı senaryolar yaratılmasına olanak vermesi nedeniyle firmaların stratejik kararlarının niteliğini artırılmasına neden olur.

Etkin Raporlama ve Veri Tabanı

 • Farklı senaryolar mukayese edilebilir,
 • Farklı para birimleriyle takip edilebilir,
 • Veriler, haftalık, aylık, çeyrek dönem ve yıllar itibariyle farklı dönemlerde izlenebilir,
 • Farklı yabancı dillerde takip edilebilir,
 • Pivot mantığı ile çalışan esnek raporlama sistemine sahiptir,
 • Etkin veri tabanı özelliği ile geçmiş yıl fiili verilerin ve bütçe senaryolarının aynı veri tabanında saklanabilmesi sayesinde karar verme süreçlerinin hızlandırılması olanağını yaratır ve stratejik kararların niteliğini artırır.
 • Farklı yılların fiili ve bütçe senaryolarının bütçe kalemi bazında miktar-fiyat fiili sapmalarının her daim izlenebilmesi olanağı mevcuttur.
 • İstatistiki metot ve uygulamalardan yararlanılabilir.

Finansal Risklerin Öngörümü

 • Olası kur farkı gelir-giderleri öngörülebilir.
 • Nakit bütçesi açıkları tespit edilerek likitide riskleri kontrol altına alınabilir.
 • Faiz riskleri ölçülebilir.
 • Açık Pozisyonlar tespit edilebilir.

MRP Özelliği

 • Müşteri, ürün Grubu, ürün kategori, ürün bazında bütçe öngörü birim maliyet ve karlılık raporlarına ulaşılabilir,
 • Geleneksel, Faaliyet Tabanlı, Standart veya Safha Maliyeti modellemeleri uygulaması olanağı ile üretilen mamul ve hizmetlerin, faaliyet ve iş istasyonları bazında bütçe birim maliyetleri izlenebilir,
 • Faaliyet hacim ölçü birimleriyle gider kalemleri arasında bağlantı kurarak esnek bütçeleme olanağı yaratılabilme özelliği mevcuttur.
 • Faaliyet Tabanlı bütçe sistemini destekler.

Kullanım Kolaylığı

 • Senaryo bazında girilen bilgilerin sonuç bütçelerine dönüşme süresi kısadır.
 • Farklı senaryo yaratmanın zaman maliyeti düşüktür.
 • Microsoft Excel ile uyumlu mimarisi sayesinde Excel’den hızlı veri aktarımı yapılabilme olanağı mevcuttur.
 • Tüm bölümlerin aynı veri tabanında çalışabilmesi bütçe çalışmalarını optimize eder.
 • Sorumluluk Muhasebesi anlayışının şirket içinde etkin ve verimli uygulanabilmesi şansı yaratır
 • Farklı lokal ortamlardan bilgi girilebilir.
 • Lokal ve Web ortamından çalışılabilir.
 • ERP sistemleriyle entegrasyon olanağı mevcuttur.
 • Dinamik sorgu yapısı ile kullanıcı işlemleri ve kayıt değişimleri takip edilebilir.
 • Log yapısı ile kullanıcı işlemleri ve kayıt değişimleri takip edilebilir.

Nakit Akışınızı Planlayın

 • Nakit Bütçenizde  açık veya fazla verdiğiniz dönemlere ilişkin alternatif  stratejiler geliştirebilirsiniz.
 • Farklı para birimleriyle likidite risklerinizi kontrol altına alabilirsiniz.
 • Fiili Nakit Akışınızı yönetebilirsiniz.