Yatırım Bütçesi

Gider veya Faaliyet Merkezleri bazında yatırım miktar, fiyat, KDV oranı, Ödeme Vadesi, Amortisman oran ve çeşitlerinin girildiği bölümdür.

Hesaplama sonrası merkez bazında Yatırım Bütçesi ve Yatırım Finansal bilgileri Finansal Tablolara aktarılır.