YATIRIMLARIN FİNANSAL AÇIÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EĞİTİMİN AMACI VE KİMLER KATILMALI

Üst Düzey Yöneticiler, Finans İçi ve Dışı yöneticiler, Planlama Yöneticileri, Muhasebe Yöneticileri, Yatırım Kararları alınmasında sorumlu yöneticiler.

Yapılması düşünülen bir ürünün, yatırım, üretim ve tüketici tarafından kullanılması aşamaları teknik, iktisadi ve mali çalışmalar gerektirir. Bir ürünün sürekli üretime geçilmesi ve dağıtımı, ne kadar üretilecek, ne kadar kar getirebilecek gibi sorunların yanıtlanması birtakım çalışmalar gerektirir. Bu olguların uygulanmasına başlanmadan önce tüm bu akışların tahmininin yapılması gerekir. Bu gereksemeyi “Yatırım Projesi” veya “Yapılabilirlik Raporu” karşılayacaktır.

Kaynakların kıt olduğu ortamlarda ortaya çıkabilecek sıkıntıları önceden planlayarak aşmak firmaların ve firmalara kaynak sağlayanların temel hedefleridir. Bu amaçla yetişmiş insan gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Mühendisler, finans yöneticileri, üretimde bire bir ilişkide bulunan yöneticilerin bu ihtiyaçlarını karşılayacak PROJELERİN FİNANSAL AÇIÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ eğitimi aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

İŞLENECEK KONU BAŞLIKLARI

GENEL BİLGİLER

 • Faiz Kavramı
 • Bileşik Faiz Kavramı
 • Anuite Kavramı (Her dönem sonunda yatırılan a taksitleri için i faizi oranı üzerinden n dönem sonunda oluşan sermaye birikiminin oluşumu)
 • İndirgeme oranı Kavramı
 • Sermayenin maliyeti.(Örnek çözümlemeler ile)
 • Regresyon analizi kavramı ve örnek çözümler

Yatırım Tutarlarının Hesaplanması

 • Sabit Sermaye Yatırımı
 • İşletme Sermayesi
 • Başa Baş noktası (Maliyet-Hacim-Kar analizi)

İşletme Dönem Gelir ve Giderleri

Projenin Finansman ve Analizi

 • Statik Yöntemler
 • Geri Ödeme Süresi
 • Karlılık Oranı Yöntemi
 • Yıllık Eşdeğer Masraf Yöntemi

Dinamik Yöntemler

 • Net Bugünkü Değer Yöntemi
 • Fayda Masraf Yöntemi
 • İç Karlılık Oranı

Riskli Yatırım Projelerinin Değerlemesi