Günümüzde çok rekabetçi ortamın gereği olarak şirketlerde uygulanması gereken bütçeleme anlayışının, salt kontrol amacı güden bir fonksiyon olmaktan ziyade, işletmenin karşılaşacağı tehlikeleri formüle eden, karar vermek için etkin destek sağlayan, değişken koşulları yansıtacak şekilde daha sıklıkla güncellenebilmesine ve simülasyon çalışmalarına olanak veren anlayışa hizmet etmesi gerekmektedir.

Günümüz Dünyasında Geleneksel Bütçeleme Yerini Modern Bütçeleme Tekniklerine Bırakmıştır

Maliyet Yönetimi

AŞAĞIDAKİ SORULARIN YANITINI VERMEK İSTİYORSANIZ ARAYIN BÜTÇE SİSTEMİNİZİ KURALIM

  • Bütçe Sisteminizi Kurmak istiyor musunuz?
  • Bütçe hazırlama sürecinizin zahmetli ve süresinin zaman maliyetinin yüksek olduğunu düşünüyor musunuz?
  • Bütçe hazırlama sürecine harcadığınız zamanın, stratejik düşünceye harcadığınız zamandan fazla olduğundan endişe ediyor musunuz?
  • Bütçe çalışmalarında faaliyet merkezlerinize kaynak tahsisinizin doğru olduğundan şüphe ediyor musunuz?
  • Bütçe sisteminiz firmanızın kurumsallaşmasına hizmet etmesini ister misiniz?
  • Bütçe sapmalarınıza zamanında müdahale edebiliyor musunuz?
  • Bütçe sisteminizin, risk yönetimi sisteminizi desteklediğini düşünüyor musunuz?