Gerçekleşen çıktılar ile planlanan tahminlerin farklı olması Riskin tarifinin ifadesidir.

Riskler tarif edilebildiği için yöneticiler tarafından “risk” adı verilir.

Öngörülemeyen riskin gerçekleşmesi, planlamanın kalitesi hakkında en net fikri verir.

Risk Yönetimi, Risk Ortaya Çıktığında Çözmek Değildir

Maliyet Yönetimi

AŞAĞIDAKİ SORULARIN YANITINI VERMEK İÇIN ARAYIN RISK YÖNETİM SİSTEMİNİZİ KURALIM

  • Risk Yönetim Sisteminizi kurmak istiyor musunuz?
  • Firmanızın Döviz Pozisyonu Yapısını, Net Faiz Pozisyonu Yapısını (Bilanço GAP Değeri), Cari Net Faiz Marjının Oranını, Aktif ve Pasif Kalemlerin Durasyonunu(Nakde Dönüş Sürelerini) izleyeceğiniz Risk Yönetimi Modelini Kurmak İster misiniz?
  • Finansal Risklerinizden Korunma Yöntemlerini uygulamak ister misiniz ?