FİNANSAL YÖNETİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI VE KİMLER KATILMALI

Finans İçi ve Finans Dışı Yöneticiler • Bütçe Yönetimi Sorumluları • ERP Yöneticileri • Yönetim Muhasebesi Sorumluları

Günümüzde sermaye hareketleri ve rekabetin artmasıyla birlikte şirket yönetimleri çok fazla sayıda alternatif strateji üretmek zorundadır. Alternatif stratejilerin seçimi ve uygulamaya konması aşamasında şirket yönetiminde bulunan tüm yöneticilerin finans okur- yazar olmak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle eğitim, Finansal Yönetim Tekniklerinin basite indirgeyerek anlatımını gerçekleştirmek, işletme süreçleriyle finansal performans arasında sebep-sonuç ilişkilerini iyi anlaşılmasını sağlamak ve Finans içi yöneticiler ile finans dışı yöneticiler arasında iletişimi kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

İŞLENECEK KONU BAŞLIKLARI

Finansal Yönetime Giriş

 • Finansal Yönetimin Amaçları
 • Finansal Yönetimin Fonksiyonları
 • Temel Finansal Tabloların Özellikleri
 • Kar-Nakit İlişkisi
 • İşletme Sermayesinin Yönetimi
 • Aktif Pasif Uyumu
 • Sermaye Maliyeti
 • Başlıca Şirket Değeri Kavramları
 • Döviz Riski ve Döviz Risklerinin Ölçülmesi
 • Faiz Riski ve Faiz Riskinin Ölçülmesi
 • Likitide Riski ve Likitide Riskinin Ölçülmesi

Finansal Raporların Hazırlanması

 • Proforma Bilanço
 • Proforma Gelir Tablosu
 • Proforma Nakit Akışı
 • Proforma Fon-Kaynak Tablosu
 • Proforma İşletme Sermaye İhtiyacının Tespiti
 • Örnek Çözüm Çalışması

Mali Tablolar Analizi

 • Karlılık Oranları
 • Piyasa Değeri Oranları
 • Likitide Oranları
 • Verimlilik Oranları
 • Örnek Çözüm Çalışması

Çağdaş Bütçeleme Tekniklerinin Özellikleri

 • Senaryo Analizi
 • Esnek Bütçeleme
 • Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
 • ERP ile Bütçe Sisteminin Yönetimi
 • Sorumluluk Muhasebesi

Yatırım Kararlarının Finansal Açıdan Değerleme Yöntemleri

 • Paranın Zaman Değeri
 • Yatırım Projelerinin Seçiminde Kullanılan Temel Analiz Ölçütleri
  • A- Net Bugünkü Değeri (NBD)
  • B- İç Karlılık Oranı (İKO)
  • C- Fayda Maliyet Analizi
  • D- Geri Ödeme Süresi
  • E- Başabaş Analizi
 • Örnek Çözüm Çalışması