Genel olarak bir projeye ilişkin nakit giriş ve çıkışları ışığında gerekli finansal kaynak ihtiyacını, bunların nereden ve nasıl sağlanacağını belirleyerek proje önerisinin finansal açıdan gerçekleştirilebilirlik derecesini ve potansiyel bir tesis olarak faaliyetini devam ettirip ettiremeyeceğinin incelenmesidir.

Yatırım Proje Analizi

FİZİBİLİTE ETÜD ÇALIŞMALARINIZI BİRLİKTE HAZIRLAYALIM

Yatırım projelerinizin değerlemesini bilimsel yöntemlerden faydalanarak mı yapıyorsunuz? Yatırım proje kararlarınızın etkinliğini artıracağımıza inanıyoruz…