Satış Bütçesi

Sınırlamanın olmadığı durumlarda bütçe çalışmalarının hareket noktasıdır. İşletmenin kuvvetli ve zayıf yönlerinin bilinebilmesi için etkili araçlardan biridir. İşletmenin gelecekte izleyeceği strateji ve politikaların tespit edilebilmesine olanak verir.

Satıştan sorumlu kişiler yetkileri doğrultusunda farklı lokasyon veya web den bilgi girişi yapabilirler.
Geçmiş yıl verileri, veya senaryolarını baz alarak yeni senaryo oluşturabilir.

Dağıtım Kanalı, Bölge, Müşteri, Satış Personeli vb Ürün Grubu, Ürün Kategori, ürün bazında performans değerleme analizleri yapılabilir.

Müşteri, Müşteri Kategori, Ürün Grubu, Ürün Kategori, Ürün, Senaryo, Farklı Para Birimleri Bazında
Satış ciro, iskonto, Nakit girişleri, Dönem Sonu Ticari Alacaklar, Kur Farkları hesaplanarak Finansal Tablolara bilgi aktarılır.