ULUSLARARASI MUHASEBE VE RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI VE KİMLER KATILMALI

Muhasebe ve Finans Yöneticileri • Bütçe Yönetimi Sorumluları • Finansal Raporlama Çalışanları • Yönetim Muhasebesi Sorumluları

Uluslararası yatırım kararları almak, finans kaynaklarına kolay ulaşabilmek ve yönetsel raporlama yapmak için uluslararası kabul görmüş standartlar dikkate alınarak raporlama yapmak günümüz koşullarında kaçınılmazdır. Bu nedenle katılımcıların, ulusal ve uluslararası sermayedarların talep ettiği UMS ve UFRS konusunda bilgiye sahip olması eğitimin temel amacıdır. Eğitim sürecinde geleneksel ile uluslararası raporlama standartlarına uygun raporlar arasında farklılıklar örnek çalışmalar ile desteklenecektir.

İŞLENECEK KONU BAŞLIKLARI

 • UFRS AMACI VE TFRS TEMEL İLKELERİ
 • UMS-1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU
 • UMS-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI
 • UMS-21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ
 • UMS-23 BORÇLANMA MALİYETLERİ
 • UMS 2 STOKLAR
 • UMS-18 HASILAT
 • UMS-32 FİNANSAL ARAÇLAR SUNUM
 • UMS-39 FİNANSAL ARAÇLAR MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME
 • UFRS-7 FİNANSAL ARAÇLAR AÇIKLAMALAR
 • UMS-16 MADDİ DURAN VARLIKLAR
 • UMS-38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
 • UMS-17 KİRALAMA İŞLEMLERİ
 • UMS-19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
 • UMS-37 KARŞILIKLAR- KOŞULLU BORÇLAR-KOŞULLU VARLIKLAR
 • UMS-12 KURUM KAZANCI ÜZERİNDEN HESAPLANAN VERGİLER