TALEP/SATIŞ TAHMİNİ-STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI VE KİMLER KATILMALI

Satın alma Yöneticileri, Satın Alma bölümü çalışanları, Bütçe Yönetimi Sorumluları, Planlama Yöneticileri, Finans İçi ve Finans Dışı Yöneticiler

Günümüzde ticari hayatın yoğun rekabet içinde olması ve de etkinliklerin müşteri odaklı olması nedeni ile bugüne kadar doğru bilinen kavramlar ve süreçler değişmiştir.

İşletme ve iktisat alanlarında talep tahminleri ve stok yönetimi ayrı bir önem taşımaktadır. Bir işletmenin üretimi, sermaye harcamaları, stok yönetimi gibi konularda kısa ve uzun dönem planlanması, bir iktisadi olayın geçmiş dönemlerde ne gibi özellikler gösterdiğinin ve gelecek dönemlerde nasıl bir yol izleyeceğinin belirlenmesine ilişkin tahmin yapılması son derece hayati önem taşımaktadır.

İnsan kaynakları , Kapasite Kullanımı ve de Tedarik Zinciri Yönetiminde etken rol oynayan talep tahminleri, stok yönetimi bir takım istatistiksel ve de matematiksel yöntemler kullanarak işletmelerin gelecek ile ilgili beklentilerini ve bu yönde oluşabilecek stok hareketlerini kontrol altına alabilmekte, firmanın gelecekte yapacağı gerek sermaye yatırımları gerekse dönemsel talep ve satış harcamalarını öngörmektedir.

İŞLENECEK KONU BAŞLIKLARI

Talep Tahmi̇ni̇

 • Hareketli Ortalamalar yöntemi(Basit, ağırlıklı)
 • Üssel Düzeltme yöntemi,
 • Trend projeksiyonu (Zaman Serileri)
  • Endeks oluşturma,
  • Mevsimsellik etkilerden arındırma yöntemi,
  • En küçük Kareler yöntemi
  • İkinci dereceden trend oluşturma,
 • Lineer Regresyon
 • Çoklu Regresyon yöntemleri
 • Örnek çözümler

Stok Yönetimi

 • ABC analizi
 • Ekonomik Sipariş Verme miktarı
 • Tekrar Sipariş verme noktası
 • Üretim Emri miktar modeli
 • İskonto miktar modeli
 • Olasılıklı modeller, güvenlik stoku
  • Talep değişken, Lead Time sabit model
  • Lead Time değişken, talep sabit model
  • Hem talep hem de Lead time’ın değişken olduğu model
 • Tek Periyotlu model
 • Stok devir hızı
 • Stok Kalite Rasyosu
 • Örnek Çözümler