BÜTÇELEME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI VE KİMLER KATILMALI

Finans İçi ve Finans Dışı Yöneticiler • Bütçe Yönetimi Sorumluları • ERP Yöneticileri • Yönetim Muhasebesi Sorumluları

Günümüzde şirketlerde uygulanması gerekli bütçeleme anlayışının, salt kontrol amacı güden fonksiyon olmaktan ziyade, işletmenin karşılaşacağı tehlikeleri formüle eden, karar vermek için etkin destek sağlayan, değişken koşulları yansıtacak şekilde daha sıklıkla güncellenebilmesine ve simülasyon çalışmalarına olanak veren anlayışa hizmet etmesi gerekmektedir. Eğitim sürecinde katılımcılara, bütçeleme çalışmalarının matematiksel modelinin yanı sıra bütçeleme fonksiyonunun aşağıda bahsedilen amaçlara hizmet edebilmesi için çağdaş bütçeleme kavram ve tekniklerinin bilgisi örnekler yardımıyla verilmesi amaçlanmaktadır.

İŞLENECEK KONU BAŞLIKLARI

Bütçe Hazırlama Çalışmalarıyla İlgili Temel Konular Nelerdir

 • İşletmelerde Planlama Faaliyetleri
 • Bütçelemenin İşlevleri
 • Bütçe Hazırlanırken Temel Yaklaşımlar
 • İşletme Bütçelerinin Türleri
 • İşletmelerde Bütçelemenin Basamakları ve Bütçeler arası ilişkiler
 • Bütçelemenin İşlevleri
 • Bütçe Hazırlanırken Temel Yaklaşımlar
 • İşletme Bütçelerinin Türleri
 • İşletmelerde Bütçelemenin Basamakları ve Bütçeler arası ilişkiler

Örnek Bütçe Çalışması

 • Senaryo Analizleri ve Senaryolarda Yer Alması Gereken Faktörler ve Parametreler
 • Satış Miktarları ve Gelirleri Bütçesi
 • Üretim Miktarları Bütçesi
 • Direk Madde Miktar Ve Tutar Bütçesi
 • Direk Madde Satın Alma Miktar ve Tutar Bütçesi
 • Direk İşçilik Miktar ve Tutar Bütçesi
 • Genel Üretim Giderleri Bütçesi
 • Satılan Malın Maliyeti Bütçesi
 • Satış ve Yönetim Giderleri Bütçesi
 • Yatırım Bütçesi
 • Proforma Gelir/Gider Bütçesi
 • Nakit Bütçesi
 • Proforma Bilanço

Bütçe Çalışmalarında Yeni Teknikler Nelerdir

 • Maliyet-Yönetim Muhasebesindeki Gelişmeler
 • Maliyet- Yönetim Muhasebesindeki Gelişmelerin İşletme Bütçelerine Etkileri
 • Geleneksel Bütçelerin Eksiklikleri
 • Faaliyet Tabanlı Bütçeleme

Bütçe Çalışmalarının Örgütsel Yapısı

 • Bütçelemeden Sorumlu Örgüt Birimleri
 • Bütçe El Kitabı
 • Bütçelemede Davranışsal Boyutlar

Bütçe Teknikleri ile İşletme Faaliyetlerinin Yönetsel Başarısının Değerlemesi

 • Maliyet Merkezlerinin Faaliyetlerinin Yönetsel Başarının Değerlendirilmesi ve Sapma Analizler
 • Kâr ve Yatırım Merkezlerinin Faaliyetlerin Yönetsel Başarının Değerlendirilmesi ve Sapma Analizleri
 • İşletmelerde Sorumluluk Raporları