Raporlar

Her bir bütçe veya fiili kalemin, geçmiş yıllar, ilgili yıl veya senaryolar ile karşılaştırılıp, miktar ve fiyat sapmalarının raporlandığı bölümdür.

Sapma analizlerinin yanı sıra Fiili bilgiler dikkate alınarak ürün bazında fiili maliyetlere ve Fiili finansal tablolara ulaşılabilir.