MALİYET SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI VE KİMLER KATILMALI

Finans İçi ve Finans Dışı Yöneticiler • Bütçe Yönetimi Sorumluları • ERP Yöneticileri • Yönetim Muhasebesi Sorumluları

Günümüz koşullarında, artan rekabet ve teknolojideki hızlı gelişmeler, mamul yaşam dönemlerinin kısalması, değişken piyasa şartları sonucunda işletmelerin rekabetçi ortamdan en az kayıpla çıkması veya kar elde edebilmesi ancak Maliyet Kavramının stratejik olarak ele alınması ile gerçekleşme şansı vardır.

Seminer çalışmasında, işletmelerin stratejilerinin belirlenmesinde ve bu stratejileri izleyecek taktiklerin uygulanmasında Maliyet Sistemlerinin sahip olması gereken özellikleri örnek çalışmalar yardımıyla anlatılması amaçlanmaktadır.

İŞLENECEK KONU BAŞLIKLARI

 • Maliyet Bilgi Sistemlerinin Amaçları
 • Üretim Maliyeti Etkileyen Faktörler
 • Maliyetlerin Sınıflandırılması

  • İlk Madde ve Malzeme Giderleri
  • İşçilik Giderleri
  • Genel Üretim Giderleri

 • Maliyet Analizi ve Maliyet Fonksiyonlarının Tahmini

  • En düşük ve En yüksek Noktalar Yöntemi
  • Analitik Yöntem
  • Regrasyon Yöntemi

 • Fiyat-Hacim-Maliyet-Karlılık Analizi
 • Tam Maliyet-Değişken Maliyet Sistemi
 • Geleneksel Maliyet Sistemleri

  • Sipariş Maliyeti
  • Safha Maliyeti
  • Standart Maliyet

 • Maliyet Sistemlerinde Yeni Yaklaşım Modelleri

  • Geleneksel Maliyet Sistemlerinin Yetersiz Kalma Nedenleri
  • Değişen Üretim Ortamlarının Maliyet Sistemlerine Etkileri
  • Yeni Yaklaşım Modelleri ve Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi
  • Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Geleneksel Maliyet Sistemlerinden Farklılığı

 • Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi

  • Sistemin Tanımı ve Yapısı
  • Sistemin Tasarlanması
  • Faaliyetlerin Belirlenmesi
  • Faaliyetlerin Gruplandırılması
  • Faaliyetlerin Maliyetlendirilmesi
  • Maliyet Etkenlerinin Seçimi
  • Maliyetlerin Ürünlere Dağıtılması
  • Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Kurulması ve Uygulanması

 • Operasyonel Maliyet Tabanlı Yönetim
 • Stratejik Maliyet Tabanlı Yönetim
 • Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
 • Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemine Dair Örnek Çalışmalar