Neden Vitalis Budget

NEDEN VİTALİS FİNANS KARAR DESTEK SİSTEM YAZILIMI

⦁ Bütçe çalışmalarını kurumsal bir yapıya kavuşturup, tüm çalışanlar için hedefler oluşturabileyim,
⦁ Bütçe dönemlerinde farklı senaryolar oluşturarak stratejik kararlarımın niteliğini artırabileyim,
⦁ Bütçe kabullerim doğrultusunda üretimimi ve üretime tahsis ettiğim kaynakların maliyetini izleyebileyim,
⦁ Geleneksel, Faaliyet Tabanlı, Standart veya Safha Maliyeti modellemeleri uygulayarak, üretilen mamul ve hizmetlerin, faaliyet ve iş istasyonları bazında bütçe birim maliyetlerine ulaşabileyim,
⦁ Ürün grubu, stok, kar merkezi, dağıtım kanalı, bölge bazında maliyet ve karlılık raporlarına ulaşarak stratejilerimi daha sağlıklı tespit edebileyim,
⦁ Faaliyet Tabanlı Bütçe sistemi uygulayarak süreç çıktısı ile kaynak tüketimi arasında bağlantı kurarak faaliyet merkezlerine doğru kaynak tahsis edebileyim,
⦁ Bütçe kalemi bazında kur farkı gelir ve giderlerini öngörerek finansal risklerimi kontrol altına alabileyim,
⦁ Değişik varsayımların, Bütçelenmiş Bilançoya, Gelir-Gider Bütçesine ve Nakit Bütçesine etkisini zaman harcamadan senaryo ve farklı para birimleri bazında izleyebileyim,
⦁ Şirket içi iletişimi ve bölümler arası optimizasyon çalışmalarını kolaylaştırabileyim,
⦁ Satın alım siparişlerinin Gider ve Yatırım Bütçelerine uygunluğunun kontrolünü yapabileyim,
⦁ Pivot Tablo mantığında çalışan esnek raporlama sisteminden sorumluluk muhasebesi raporlarımı zamanında alarak miktar ve fiyat sapmalarına erken müdahale edebileyim,
⦁ Çalışanların kendileri tarafından bütçelenen rakamlardan sorumlu tutarak bütçe sistemine duyulan güveni artırabileyim,
⦁ Performans değerleme aracı olarak kullanabileyim,
⦁ Arzu etmem durumunda Web ortamında çalışabileyim,
⦁ Gruba ait şirketlerimi konsolide edebileyim diyorsanız

VİTALİS BUDGET YAZILIM DEMOSUNU GÖRMENİZİ ÖNERİYORUZ