Sonuç Bütçeleri

Bütçe başlangıç dönemi fiili Bilanço, bütçe dönemi hesaplanan finansal bilgiler ve sonuç bütçelerinin birbirleriyle bilgi alışverişleri dikkate alınarak SONUÇ BÜTÇELERİ Vitalis Budget tarafından otomatik olarak hazırlanır.

KDV Bütçesi, Nakit Bütçesi, Gelir-Gider Bütçesi, Bütçelenmiş Bilanço, Fon Kaynak