Vitalis Risk

Finansal risklerin yönetimi, firmanın mevcut bilançosunun piyasa değişkenlerine faiz oranı, devalüasyon, enflasyon, çapraz kurlara olan etkisinin tespit edilmesi ve ölçülen döviz, faiz ve likidite risklerinin kontrol altına alınma sürecidir diyebiliriz.

Vitalis Risk, Firmanın riske maruz aktif ve pasif kalemlerinin, sahip oldukları para birim cinslerini, nakde dönüş sürelerini, aktif kalemlerinin getirilerini, pasif kalemlerin maliyetlerini, sabit veya değişken getirili olup olmadıklarını dikkate alarak aşağıdaki bilgileri dönemler bazında, analiz tarihi dikkate alarak kullanıcının bilgisine sunar.

riskyonetimiyazilimi1

Kur Riski Raporu

riskyonetimiyazilimi2

Faiz Riski Raporu

riskyonetimiyazilimi3