Neden Vitalis Budget

  • Bütçe dönemlerinde, farklı senaryolar yaratılmasına olanak vermesi nedeniyle firmaların stratejik kararlarının niteliğini artırılmasına neden olur.
  • Grup şirketlerinin aynı veritabanında takip edilebilmesi olanağı hızlı konsolidasyon olanağını sağlar.
  • Veritabanında, esnek dönem tanımlama olanağı nedeniyle bütçe ve kontrol çalışmalarınızı gün, ay, çeyrek, hafta ve yıllar bazında takip edebilme olanağı sağlar.
  • Bütçe çalışmalarını kurumsal bir yapıya kavuşturup, tüm çalışanlar için hedefler oluşturur.
  • Bütçe tabloları TL para biriminin yanı sıra istenilen Para Birimi bazında izlenebilir.
  • Değişik varsayımların, Bütçelenmiş Bilançoya, Gelir-Gider Bütçesine ve Nakit Bütçesine etkisi zaman harcamadan senaryo bazında izlenebilir.
  • Bütçe kabullerinin doğrultusunda, Ana Üretim ve MRP bilgilerini hesaplama yeteneğinin var olması nedeniyle üretim ve üretime tahsis edilen kaynakların planlaması sistem tarafından otomatik olarak yapılabilmektedir.
  • Faaliyet veya gider merkezleri bazında gider kalemleri, Esnek Bütçeleme modeli ile hesaplanabilir ve takip edilebilir.
  • Geleneksel, Faaliyet Tabanlı, Standart ve Safha Maliyeti modellemeleri uygulanarak, üretilen mamul ve hizmetlerin, faaliyet ve iş istasyonları bazında bütçe birim maliyetlerine ulaşılabilir.
  • Stok grubu,  müşteri, dağıtım kanalı, bölge bazında maliyet ve karlılık raporları alınabilir.
  • Bütçe kalemi bazında kur farkı geliri / gideri istenilen para birimleri bazında izlenebilir.
  • Senaryo bazında ve dönemler bazında Kur, Faiz ve Likitide riskleri denetlenebilir.
  • Bütçe fiili mukayese raporları, bütçe sistemimden zaman harcamadan izlenebilir; olumsuz sapmalara zamanında müdahale edilebilir.
  • Performans değerleme aracı olarak kullanılabilir. Satış Elemanı, Stok Grubu, Lokasyon, Müşteri ve Müşteri kategorileri( Dağıtım Kanalı, Bölge, Şehir vb )bazında performans değerleme olanağı verir.
  • Parametrik ve kullanıma hazır bir yazılımdır. Bu nedenle, bütçe sistemini kurmaya harcayacağınız zamanı firmanız içinde bütçe kültürünün yerleşmesine harcayabilirsiniz.