Hammadde Planlama Bütçesi

hammaddeplanlama1

 

Vitalis Budget içinde yer alan tüm modüller birbirleriyle entegre çalıştığı için Ana Üretim Miktarları hesaplama sonrası, Vitalis Budget, Ana Üretim Planı, ürün ağaçları, mevcut stokları, emniyet stoku, parti alım büyüklüğü ve temin süresini dikkate alarak Hammadde ve Malzeme Planlama Bütçelerini raporlar.

hammaddeplanlama2

Hammadde Miktarsal hareketler hesaplandıktan sonra Vitalis Budget, alım fiyatları ve dönem başı stok maliyetleri dikkate alınarak Hammadde Maliyet Bütçesini hesaplar.

 

 

 

hammaddeplanlama3

Ticari Mal tutarsal hareketler hesaplandıktan sonra, KDV oranları, alım vadeleri, Kurlar dikkate alınarak Vitalis Budget tarafından Ticari Mal Finansal Tablolar hesaplanır.


hammaddeplanlama4

 


hammaddeplanlama5

Hammadde Tablolarını yukarıdaki tabloda görülen tanımlamalar bazında izleyebilirsiniz

HAMMADDE BÜTÇESİ TABLOLARINDAN ÖRNEKLER

 

 HAMMADDE VE MALZEME MİKTARSAL PLANLAMA PİVOT TABLO

 

hammaddeplanlama6
ÜRÜN BAZINDA TÜKETİLEN HAMMADDE MALİYET TABLOSU
hammaddeplanlama7

HAMMADE VE MALZEME FİNANSAL BÜTÇELER


hammaddeplanlama8