Gider Bütçeleri

Vitalis Budget,’ın Sabit Giderler harici, Genel Üretim  (GÜG),Yönetim, Satış Giderleri bütçesi hazırlanırken ESNEK BÜTÇELEME modeli uygulamaya uygun alt yapısı mevcuttur. Gider kalemleri bazında giderin yapısı incelenerek faaliyet hacmi ile gider arasında gider fonksiyonları yaratılabilmesi durumunda faaliyet hacmine bağlantılı olarak GİDER BÜTÇESİ sistem tarafından otomatik olarak güncellenebilir.

gider butcesi tablo1

gider butcesi tablo 2

Gider Bütçesi  Pivot Tablolarını yukarıdaki tabloda görülen tanımlamalar bazında izleyebilirsiniz

GİDER BÜTÇESİ FİNANSAL PİVOT TABLO

gider1

DEPARTMAN BAZINDA GİDER BÜTÇESİ

gider2