Yatırım Projelerinin Finansal Açıdan Değerlemesi

Genel olarak bir projeye ilişkin nakit giriş ve çıkışları ışığında gerekli finansal kaynak ihtiyacını, bunların nereden ve nasıl sağlanacağını belirleyerek proje önerisinin finansal açıdan gerçekleştirilebilirlik derecesini ve potansiyel bir tesis olarak faaliyetini devam ettirip ettiremeyeceğinin incelenmesidir.

Ekran Resmi 2015-10-25 00.23.39

yaririm1

 

Yatırım Projeleri Finansal Analiz Yöntemleri

yatirim2

 

Temel Analiz Ölçütlerinin Birlikte İncelenmesi

Analiz yapılacak bir projede analiz amacıyla kullanılan belli bir indirgeme oranı (i) ile iç karlılık oranı (ir) arasında ve dolayısıyla Net Bugünkü Değer, İç Karlılık Oranı ve Fayda/Maliyet Oranı arasında aşağıda verilen ilişki mevcuttur.

yatirim3