Risk Yönetimi

Gerçekleşen çıktılar ile planlanan tahminlerin farklı olması Riskin tarifinin ifadesidir.

Riskler tarif edilebildiği için yöneticiler tarafından “risk” adı verilir.

Öngörülemeyen riskin gerçekleşmesi, planlamanın kalitesi hakkında en net fikri verir.

Risk Yönetimi, Risk Ortaya Çıktığında Çözmek Değildir

Ekran Resmi 2015-10-25 00.14.02

risk1

 

Finansal Risklerin Çeşitleri

risk2

Finansal risklerin özellikleri bellidir. Risk unsurunun ortaya çıkması durumda, şirkete olan maliyetini önceden görmek, bazı simülasyon modellerini dikkatle uygulamakla mümkündür.

 

Şirketinizde Risk Yönetimi Modeli Uygulayarak Aşağıdaki Soruların Yanıtlarını Bulabilirsiniz

Firmanızın finansal yapısının, devalüasyon, faiz oranı, yurtdışı piyasalardaki çapraz kurlar (pariteler) gibi piyasa değişkenlerine olan hassasiyetinin ölçülerek, finansal yapı içindeki, döviz risklerinin (devalüasyon ve parite riski), faiz oranı riskinin ve likiditeye bağlı riskin tespit edilmesi, boyutunun ölçülmesi işlemidir.

risk3

 

Risk Yönetiminde Korunma Yöntemleri

risk4