Maliyet Yönetimi

Günümüz koşullarında, artan rekabet ve teknolojideki hızlı gelişmeler, mamul yaşam dönemlerinin kısalması, değişken piyasa şartları sonucunda işletmelerin piyasadaki rekabetçi ortamdan en az kayıpla çıkması veya kar elde edebilmesi ancak Maliyet Kavramının stratejik olarak ele alınması ile gerçekleştirilebilir.

Ekran Resmi 2015-10-24 23.48.05

Ekran Resmi 2015-10-24 23.49.10

 

 

Maliyet Sistemleri

maliyet3

 

Maliyet Siteminde Yeni Yaklaşım Modelleri

Ekran Resmi 2015-10-24 23.52.41

 

Hedef Maliyetleme

Temel felsefe, “X TL maliyetle ürettiğim bir malı kaç TL’ye satmalıyım ki kar elde edebileyim klasik yaklaşımından farklı olarak; Piyasada oluşan fiyata göre ürünümü ancak X TL’ye satabileceğime göre maliyetim ne olmalı ki kar elde edeyim yaklaşımıdır.

maliyet5

maliyet6

 

Değer Yaratmayan Maliyetlerin Ortadan Kaldırılması

Üretim süreci için gerekli zaman dört unsura bölünebilir. Bu yaklaşım çerçevesinde aşağıdaki unsurlardan oluşur.

maliyet7

Bu yaklaşım çerçevesinde, üretim süreci (döngü) etkinliği oranı (Ü.S.E.) aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: Bu oranın %100’e çıkarılması hedeflenir. Çünkü amaç geçiş süresinin işlem süresine eşit olmasıdır.

maliyet8

 

Mamul Yaşam Dönemi Maliyetleme

Bir ürünün kavramsal olarak ortaya çıkması ile pazardan tamamen çekilmesi arasındaki zaman dilimini kapsamaktadır.

Geleneksel maliyet sistemleri ürünlerin yaşam dönemleri içinde yalnızca üretim dönemine ait maliyetler üzerinde odaklanmakta üretim öncesi maliyetler (araştırma-geliştirme) ve üretim sonrası maliyetler (atık dönüştürme, arıtma gibi) ürün maliyeti ile ilişkilendirilmeyip bir kısmı dönem gideri olarak değerlendirilmektedir.

Yeni bir ürün piyasaya sürülürken yapılacak harcama miktarı yine bu ürünün yaşam dönemi göz önüne alınarak elde edilmesi beklenen getiriye göre belirlenmelidir.

maliyet9

Faliyet Tabanlı Maliyetleme

Sistem bir faaliyet analiziyle işletme faaliyetlerini tanımlayarak tüketilen kaynakları belirler ve faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini artıracak bilgileri sağlayarak işletme başarısını etkiler ve sürekli gelişmeyi destekler.

maliyet10

maliyet11

 

Maliyet Sistemlerinin Kurulum Standartları Nelerdir

maliyet12

 

Miktarsal Hareketlerin Tutarsallaşması

maliyet13