VİTALİS DANIŞMANLIK

Mükemmeliyetçilik ilkesiyle farklı sektör ve ölçekteki firmalara çağdaş ve uluslararası kriterlere uygun Finans Karar Destek çözümleri sunan Vitalis Danışmanlık gerek eğitim ve danışmanlık hizmetleri gerekse piyasa deneyimlerine dayanarak geliştirdiği yazılımlar ile firmaların Finans Karar Destek sistemlerini daha verimli kılmak için, hizmet verdiği firmalardan aldığı güç ile 2003 Yılından bu yana çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Kontrol edilebilen sistemlerin etkin bir şekilde yönetilebileceğinden hareketle firmalara Karar Destek Sistemlerinin kurulması Vitalis Danışmanlığın öncelikli amacıdır.

 

GELENEKSEL BÜTÇE SİSTEMİNİN SAKINCALARI

NELERDİR?

Süreç çıktısı ile kaynaklar arasında ilişkinin olmaması,

Kaynak dağılımı pazarlık gücüne bağlı ve yanlış kaynak kesintisi,

Bir önceki yılın verileri baz alınarak hazırlanan Muhasebe temelli bütçeleme anlayışı,

Bütçe hazırlamaya stratejik düşünceden daha fazla zaman ayırma,

Muhasebe ile Bütçe sisteminin entegre olmaması nedeniyle sapma analizlerinin zamanında raporlanamaması,

Yukarıdan aşağıya bütçeleme anlayışı nedeniyle kişileri başkalarının hazırladığı bütçeden sorumlu tutma anlayışı,

Bürokratik uygulamalar nedeniyle fırsatların kaçırılması…..

FİNANS KARAR DESTEK SİSTEMİNİN FONKSİYONLARI NELERDİR?

Sorumluluk Muhasebesi

Maliyet Sistemi

Bütçe Sistemi

Risk Yönetimi

Nakit Akışı

ETKİN MALİYET SİSTEMİNİN YANITLAMASI GEREKEN SORULAR NELERDİR?

Kaynaklarımı Hangi Faaliyetlerde Kullanmalıyım ?

İşletmede Yapılan Faaliyetlerin Maliyetleri Nedir ?

Bu faaliyetleri Gerçekleştirmek Gerekli midir ?

Ürün, Servis ve Müşteri İçin Bu Faaliyetlerin Ne Kadarı Gereklidir, Ne Kadarı Yapılmalıdır?

SATIŞ BÜTÇESİNİN TAHMİNİNDE GÖZ ÖNÜNDE YER ALMASI GEREKEN NİTELİKLER NELERDİR?

İşletmenin mevcut satış hacmi ve geçmiş yıllara ilişkin satış trendleri,

Genel ekonomik ve endüstriyel koşullar,

İşletmenin fiyatlandırma ve kredili satış politikaları,

Rakiplerin faaliyetleri ve planları,

İşletmenin uyguladığı uygulayacağı reklam ve promosyon faaliyetleri

SENARYO ANALİZLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR NELERDİR?

Doğal ve coğrafi faktörler,

Dış Ekonomik Faktörler,

Rakipler ve Rekabet Şartları,

İçinde Bulunulan Sektörün Genel Talep Durumu

İç Politik Faktörler,

Dış Politik Faktörler,

İç Ekonomik Faktörler,